BricsCAD | Grupa Vector Software
ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa
+48 22 489 89 00

BricsCAD

Znane funkcje .dwg CAD, zaawansowane narzędzia 2D
oraz inteligentne Modelowanie Bezpośrednie 3D.
 • BricsCAD
 • Aplikacje
 • Licencjonowanie
 • Cennik
 • Pomoc i Szkolenia
 • Kontakt
 • BricsCAD czy AutoCAD

BricsCAD Wersje

BricsCAD dostępny jest w trzech wersjach: Classic, Pro i Platinum.
Każda z nich oparta jest na wersji niższej dodając jednocześnie kolejne funkcjonalności.

BricsCAD Classic
1900zł
Wszystkie znane funkcje CAD
Pełne wsparcie LISP
Połączenie z chmurą Chapoo
Elastyczne licencjonowanie
Rendering
Modelowanie Bezpośrednie 3D
Tworzenie wiązań 3D
Rozpoznawanie Intencji Projektowych
Modelowanie z wykorzystaniem komponentów
Modelowanie deformacji
Dostęp do modułów BIM i Sheet Metal
BricsCAD Pro
Częsty Wybór
1
2500zł
Wszystkie znane funkcje CAD
Pełne wsparcie LISP, VBA, BRX oraz .NE
Połączenie z chmurą Chapoo
Elastyczne licencjonowanie
Rendering
Modelowanie Bezpośrednie 3D
Tworzenie wiązań 3D
Rozpoznawanie Intencji Projektowych
Modelowanie z wykorzystaniem komponentów
Modelowanie deformacji
Dostęp do modułów BIM i Sheet Metal
BricsCAD Platinum
3900zł
Wszystkie znane funkcje CAD
Pełne wsparcie LISP, VBA, BRX oraz .NE
Połączenie z chmurą Chapoo
Elastyczne licencjonowanie
Rendering
Modelowanie Bezpośrednie 3D
Tworzenie wiązań 3D
Rozpoznawanie Intencji Projektowych
Modelowanie z wykorzystaniem komponentów
Modelowanie deformacji
Dostęp do modułów BIM i Sheet Metal

Moduły dodatkowe

BricsCAD Sheet Metal

Twórz części arkusza blachy przy użyciu najbardziej intuicyjnych technik modelowania bezpośredniego 3D. Sheet Metal jest dostępny dla BricsCAD Platinum.

BricsCAD Communicator

Wysokiej jakości wymiana plików 3D pomiędzy głównymi formatami CAD. (STEP, IGES, CATIA, Inventor, SolidWorks, Parasolid. Eksport do ACIS, DWG, 2D PDF etc.)

Chapoo

hapoo wynosi CAD’a w chmurę. Z tą platformą chmury możesz zarządzać dokumentami, przypisywać zadania, automatyzować procesy oraz komunikować się z uczestnikami projektu.

BricsCAD BIM

Połącz dokładność modelowania brył z prostotą programu do tworzenia szkiców.

Branża elektryczna (ELsoftCAD)

ELsoftCAD – aplikacja do projektowania instalacji elektrycznych

ELsoftCAD to aplikacja działająca w środowisku BricsCAD wspomagająca projektowanie instalacji elektrycznych.

ELsoftCAD, dzięki wbudowanym modułom jest aplikacją, która pomoże stworzyć kompleksowy projekt każdej instalacji elektrycznej. Program umożliwia między innymi tworzenie zestawienia użytych elementów lub obliczenie średniego natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, a dzięki wykorzystaniu platformy BricsCAD wszystkie stworzone projekty posiadać będą pełną kompatybilność z zapisem DWG.

 

Kluczowe cechy:

  • Biblioteka symboli wraz z elementami producentów

Biblioteka jest głównym elementem aplikacji. To za jej pomocą dokonuje się wyboru wstawionego elementu oraz ustawień. Wszystkie produkty podzielone są na kategorie, a każdy z nich posiada podgląd i opis.

  • Moduł teletechniczny

Jest elementem rozszerzającym bibliotekę o dodatkowe graficzne symbole instalacji teletechnicznych. Moduł znajduje zastosowanie podczas kompleksowego opracowania dokumentacji budowlanej, przetargowej, wykonawczej lub powykonawczej takich instalacji jak sygnalizacja pożarowa (SSP), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), zamknięcia ogniowe, oddymianie grawitacyjne, kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu, telewizja dozorowa (CCTV), domofonowa, wideo domofonowa oraz parkingowa.

  • Numeracja obwodów

Moduł służy do automatycznego numerowania obwodów elektrycznych. Umożliwia automatyczne numerowanie i podział na obwody wstawianych z dostępnej biblioteki symboli elektrycznych. Dodatkowo program tworzy zestawienie obwodów elektrycznych występujących w danym projekcie.

  • Trasy kablowe

Moduł służy do projektowania tras kablowych. Możliwe jest projektowanie tras zarówno poziomych, jak i pionowych. Moduł automatycznie generuje zestawienie długości tras umieszczonych w projekcie.

  • Projektowanie rozdzielnic

Moduł umożliwia projektowanie schematów jednokreskowych, wielokreskowych oraz widoków rozdzielnic. Każdy produkt wstawiony do projektu ma opis techniczny skrócony i szczegółowy. Możliwe jest wstawianie pojedyncze oraz wielokrotne wybranych elementów. Wszystkie elementy są automatycznie numerowane, możliwe jest określenie przekroju przewodu zasilającego oraz ustalenie, czy dla danego obiektu generowana będzie listwa zaciskowa.

  • Tworzenie raportów

Moduł służy do tworzenia raportów zestawień ilości elementów wykorzystanych w innych modułach. Dostępne są następujące raporty: raport użytych elementów, raport użytych elementów z podziałem na obwody, raport długości tras kablowych. Zestawienia mogą być tworzone w formacie .html lub .csv.

  • Przygotowanie podkładów architektonicznych

Moduł przygotowania podkładu architektonicznego umożliwia dostosowanie podkładu architektonicznego dla potrzeb projektantów branży instalacyjnej. W zależności od potrzeb należy wybrać odpowiednie opcje.

  • Legenda

Moduł służy do automatycznego tworzenia legendy rysunkowej na podstawie bloków wstawionych z biblioteki symboli.

  • Dodawanie własnych symboli

Dla optymalnego projektowania program ElsoftCAD został rozszerzony o dodatkową opcję dodawania symboli, dzięki której w prosty sposób możemy tworzyć własne biblioteki elementów.

Drogownictwo (ZnakiCAD)

ZnakiCAD – aplikacja do projektowania organizacji ruchu drogowego

ZnakiCAD to aplikacja działająca w środowisku BricsCAD służąca do wspomagania prac projektowych organizacji ruchu drogowego.

Za sprawą zawartej w ZnakiCAD biblioteki znaków użytkownik ma możliwość szybkiego wstawiania znaków oraz możliwość ich modułowego tworzenia. Dzięki wykorzystaniu platformy BricsCAD Państwa projekty będą posiadały pełną kompatybilność z zapisem DWG.

Kluczowe cechy:

  • Biblioteka znaków zgodnych z Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.

Biblioteka jest głównym elementem aplikacji. To za jej pomocą użytkownik wybiera, a następnie umieszcza obiekty w rysunku. Wszystkie znaki podzielone są na kategorie zgodnie z Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.

  • Modułowe tworzenie tablic informacyjnych, kierunku i miejscowości

Bardzo często tworzone znaki są unikalne i chociaż składają się z tych samych elementów mogą różnić się tekstem bądź drobnym szczegółem. Zazwyczaj są to tablice informacyjne oraz tablice kierunku i miejscowości. Z myślą właśnie o tych znakach, powstał moduł, za pomocą którego użytkownik jest w stanie samemu stworzyć tablicę składającą się z dowolnie wybranych elementów.

  • Tworzenie raportów, zliczanie użytych elementów

Moduł raportowania służy do stworzenia zestawienia użytych elementów. Za pomocą tego narzędzia można w szybki i prosty sposób stworzyć plik, w którym zapisane zostaną informacje dotyczące ilości oraz nazwy wszystkich wstawionych znaków do danego projektu, poszczególnych grup oświetlenia.

  • Tworzenie legendy

Dzięki temu modułowi, użytkownik w sposób zautomatyzowany jest w stanie stworzyć tabelkę, która zawierać będzie opis każdego użytego elementu z biblioteki aplikacji.

Inne (ClearCAD)

ClearCAD – aplikacja do czyszczenia podkładów architektonicznych

ClearCAD to aplikacja działająca w środowisku BricsCAD służąca do optymalizacji rysunków architektonicznych.

ClearCAD umożliwia użytkownikowi „oczyszczenie” podkładu architektonicznego i przygotowanie go do procesu projektowania instalacji branżowej. Przy użyciu aplikacji w szybki i łatwy sposób ujednolicimy rysunek i zmniejszymy plik DWG, co bezpośrednio przełoży się na prędkość pracy.

Kluczowe cechy:

  • Usuwanie wymiarów

Funkcja umożliwiająca usunięcie wszystkich zdefiniowanych wymiarów z rysunku.

  • Przedrostek arch_

Przypisywanie wszystkim istniejącym warstwom przedrostka „arch_”. Wyróżnienie warstw, które zostały importowane wraz z rysunkiem.

  • Warstwa 0 -> zerowa

Automatyczne przemianowanie wszystkich obiektów narysowanych w warstwie „0” (warstwa domyślna programu) na warstwę „zerową” (nowa warstwa niezależna od warstwy „0”).

  • Zmiana koloru obiektu na ByLayer

Zmienia kolor obiektu na taki, jaki jest przypisany w macierzystej warstwie obiektu, mimo wymuszenia innego koloru (np. poprzez zmianę cech).

  • Szerokość polilinii = 0

Zmiana szerokości wszystkich polilinii (nie linii) na wartość „0”. Funkcja ta nie zmienia przypisanej szerokości dla linii w oknie BricsCAD Explorer – Warstwy.

  • LT Scale = 1

Ustala LTScale na 1 dla wszystkich obiektów (polecenie LTS lub LTSCALE ustawia skalę rodzaju linii). Skala rodzaju linii określa sposób rysowania linii przerywanych (osiowych).

  • Współrzędna z = 0

„Rautuje” obiekty na płaszczyznę XY. Funkcja umożliwiająca poprawienie przypadkowo wpisanej współrzędnej Z na wartość 0, dzięki temu następuje powrót do pracy w płaszczyźnie XY.

  • Czcionka simplex.shx

Ustala dla wszystkich styli tekstu czcionkę simplex.shx. Warunkiem jest tutaj dodanie pliku z określonym stylem czcionki (jeśli nie ma) do folderu BricsCAD/Fonts. Program BricsCAD standardowo posiada czcionki *.shx, a pozostałe czcionki czerpie z Windows/Fonts, które możemy zamienić na simplex.shx.

  • Kolor Obiektu

Zmiana koloru wszystkich obiektów (niezależnie od tego, jakie kolory są przypisane do obiektu) na wybrany kolor. Wybranie opcji „Brak zmian” powoduje, że kolory nie zostają zmienione.

PRZED

PO

Cad-Profi System

CADprofi

CADprofi (dawniej CP-System) – program CAD wspomagający projektowanie w budownictwie i przemyśle stworzony i rozpowszechniany przez firmę CAD-Profi Sp. z o.o. i wykorzystywany jako nakładka rozszerzająca funkcjonalności .

Program przyśpiesza projektowanie dzięki wyposażeniu w wiele dodatkowych funkcji nieobecnych w ogólnych programach CAD. Rysunki tworzone w CADprofi są zgodne z formatami DWG i DXF i mogą być edytowane w dowolnym systemie CAD.

CADprofi Architectural – moduł wspomagający projektowanie budowlane; umożliwia rysowanie ścian wielowarstwowych, wstawianie okien, drzwi, wymiarowanie architektoniczne, tworzenie opisów oraz wykorzystywanie obiektów z biblioteki wyposażenia wnętrz. Możliwe jest również tworzenie rysunków elewacji oraz projektowanie planów ewakuacyjnych i BHP.

CADprofi Electrical – moduł wspomagający projektowanie instalacji zasilających, oświetleniowych, niskiego napięcia, telekomunikacyjnych, alarmowych, antenowych i innych. Dostępnych jest kilka tysięcy symboli z wielu norm elektrycznych, oprawy oświetleniowe, rozdzielnice, system rysowania przewodów oraz korytek i kanałów kablowych. Program posiada również system automatycznego numerowania (adresowania) obwodów elektrycznych oraz edytor schematów.

CADprofi HVAC & Piping – moduł umożliwia projektowanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, medycznych, przeciwpożarowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i innych instalacji technologicznych w budownictwie i w przemyśle[7].

CADprofi Mechanical – moduł posiada zestaw normaliów, kształtowników stalowych i innych wyrobów hutniczych opracowanych na podstawie narodowych i międzynarodowych norm.

CADprofi Manufacturers – moduł posiada biblioteki i systemy przeznaczone do projektowania z wykorzystaniem wyrobów wielu znanych producentów.

GA Znaki

Jedyne profesjonalne narzędzie CAD dla projektantów Organizacji Ruchu

 • Rozbudowane generatory oznakowania pionowego i poziomego
 • Dowolna konfiguracja znaków, słupków, linii, warstw…
 • Funkcje automatyzujące projektowanie tymczasowych i stałych organizacji ruchu
 • Zgodny z Rozporządzeniem i na bieżąco aktualizowany
 • Intuicyjny i łatwy w obsłudze
 • Projektuj pod Autocad, Bricscad, Zwcad i GStarcad
 • Znany i doceniany przez pracowników biur projektowych oraz zarządów dróg w Polsce

Mapa SG

Mapa_SG 2014 to program dostosowany do treści Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. oraz Rozporządzenia z dnia 29 listopada 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Pozwala również na opracowanie obiektów zgodnych z Instrukcją K-1

Mapa_SG jest programem pracującym w środowisk Bricscad. Sposób ten gwarantuje:

 • niezawodność w działaniu i bezpie­czeństwo danych,
 • dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb (możliwość oprogra­mowania),
 • obsługę urządzeń peryferyjnych, również tych najnowocześniejszych,
 • wymianę danych z innymi syste­mami,
 • przejecie danych przez nowe techno­logicznie systemy

Podstawowym założeniem programów Mapa_SG, będących elementami procesu technologicznego MAPY NUMERYCZNEJ, jest kompletne punktowe opracowanie wszelkich danych pomiarowych (z dzienników, szkiców, rejestratorów polowych) w tzw. trybie wsadowym, przy możliwie minimalnej ingerencji operatora. Sposób pracy programu Mapa_SG jest identyczny do zasady działania systemu AutoCAD. Praca prowadzona jest w trybie konwersacyjnym, a polecenia wydawać można przez wybór z menu górnego lub bocznego albo wpisując jego nazwę z klawiatury. Funkcje programu Mapa_SG tworzone elementy graficzne składają w obiekty w segregacji tematycznej wraz z kodami i atrybutami. Odpowiednie kody i atrybuty przydzielane są obiektom automatycznie, podczas ich tworzenia. Możliwe jest przy tym generowanie wykazów punktów lub obiektów według atrybutów opisowych. Konwersjacja z programem w znacznym stopniu odbywa się poprzez opracowane okna dialogowe.

Jesteś zainteresowany aplikacjami?

Licencja stanowiskowa

Klucz licencyjny multiplatformowy tj. działa z Windows,Linux,MAC.
Możliwość aktywacji i wymiennego korzystania z programu na dwóch urządzeniach. Konto internetowe do zarządzania licencjami.

Licencja sieciowa

Licencja sieciowa pozwala na wykorzystanie oprogramowania BricsCAD przez różnych użytkowników w obrębie sieci LAN (Local Area Network). Liczba dostępnych licencji sieciowych określa liczbę użytkowników, którzy mogą w tym samym czasie korzystać z programu.

BricsCAD All-in. Twój komfort.

Subskrypcja All-in BricsCAD zapewnia Ci spokój przez cały rok. W skład subskrypcji wchodzi:

• Roczny dostęp do wszystkich aktualizacji i nowości BricsCAD.
• Roczne wsparcie techniczne z czasem odpowiedzi do następnego dnia roboczego. Użytkownicy BricsCAD wspierani są przez ogólnoświatową sieć tworzącą zespół ekspertów, jednak rezerwujemy wsparcie priorytetowe dla użytkowników BricsCAD All-in. Żądania wsparcia pomocy technicznej wysyłane przez użytkowników All-in otrzymują odpowiedzi do następnego dnia roboczego wprost z centrali Bricsys.
• Najnowszą wersję e-booka „Customizing BricsCAD” napisanego przez Ralpha Grabowskiego i edytowanego przez upFront eZine Publishing (dostarczane jedynie z anglojęzyczną wersją BricsCAD). Zainteresowany? Możesz wykupić subskrypcję All-In poprzez nasz sklep.

BricsCAD Program Akademicki

Program Akademicki BricsCAD oferuje studentom i instytucjom edukacyjnym darmowy dostęp do wszystkich wersji oprogramowania BricsCAD i jego API. Rejestrując się studenci i instytucje edukacyjne i nauczyciele akademiccy dostają możliwość pobierania najnowszego oprogramowania i korzystania z niego przez okres 12 miesięcy.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BricsCAD cennik
BricsCAD V17 (Windows, Linux, Mac)

Pobierz teraz.

BricsCAD Classic1900 PLN
BricsCAD Classic All In2660 PLN
BricsCAD Classic wersja sieciowa3990 PLN
BricsCAD Classic oferta korporacyjna

Tel: 022 489 89 53

BricsCAD Pro2500 PLN
BricsCAD Pro All In3260 PLN
BricsCAD Pro wersja sieciowa4890 PLN
BricsCAD Pro oferta korporacyjnaTel: 022 489 89 53
BricsCAD Platinum3900PLN
BricsCAD Platinum All In4640 PLN
BricsCAD Platinum wersja sieciowa6990 PLN
BricsCAD Platinum oferta korporacyjnaTel: 022 489 89 53
Aktualizacja z BricsCAD’a V16 do V171050 PLN
Aktualizacja z BricsCAD’a V15 do V171370 PLN
Aktualizacja z BricsCAD’a V13 i wcześniej do V171590 PLN
Przejście z wersji Classic do Pro600 PLN
Przejście z wersji Classic do Platinum2000 PLN
Przejście z wersji Pro do Platinum1400 PLN
Subskrypcja BricsCAD950 PLN
BricsCAD Communicator – import i export danych 3D CAD
BricsCAD Communicator2150 PLN
BricsCAD All In2570 PLN
BricsCAD Communicator wersja sieciowa3860 PLN
Aktualizacja BricsCAD Communicator V14 do V17890 PLN

Aktualizacja BricsCAD Communicator V15 do V17

Aktualizacja BricsCAD Communicator V16 do V17

Subskrypcja BricsCAD Communicator

760 PLN
630 PLN
600 PLN
BricsCAD Sheet Metal – moduł Arkuszy Blach
Sheet Metal1050 PLN
Sheet Metal All In1260 PLN
Sheet Metal wersja sieciowa1890 PLN
Subskrypcja Sheet Metal320 PLN
Szkolenie z oprogramowania BricsCAD
BricsCAD V17 Kurs podstawowy650 PLN/osobę
BricsCAD V17 Kurs zaawansowany650 PLN/osobę
Szkolenie w trybie indywidualnym125PLN/1 godzinę szkolenia
BricsCAD BIM 1050 PLN
Chapoo – Efektywne zarządzanie Twoim projektem
Chapoo – system do zarządzania projektami Tel:022 489 89 53

Uwagi:

 • All In, Subskrypcja zawiera: dostęp do pobierania wszelkich aktualizacji on-line przez 12 miesięcy oraz pomoc techniczną przez telefon lub mail przez 12 miesięcy od dnia zakupu.
 • BricsCAD wersja sieciowa zawiera All In.

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego | Wszystkie podane ceny są cenami NETTO | Wszystkie waluty przeliczane według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury.

Szkolenia BricsCAD

Prowadzimy szkolenia dotyczące nauki projektowania w oprogramowaniu BricsCAD w zakresie Pomoc i Szkolenia BricsCADpodstawowym i zaawansowanym.

Podczas szkolenia kursanci mają możliwość zdobycia wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również praktycznego zapoznania się z omawianymi rozwiązaniami.

Szkolenia prowadzimy w miłej, kameralnej atmosferze, w małych grupach, tak aby każdy z uczestników czuł się swobodnie i brał udział w kursie z należytym zaangażowaniem.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik dostaje certyfikat stanowiący gwarancję uzyskania solidnej wiedzy.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi szkoleniami to prosimy o kontakt z działem handlowym:

handlowy@bricsyspolska.pl

lub telefonicznie:

(+ 48 22) 489 89 19

Program szkolenia

Szkolenie podstawowe

Dzień 1

1. Zapoznanie z środowiskiem pracy:
• podstawowe zasady CAD,
• zapoznanie z interfejsem,
• komunikacja użytkownika z programem,
• zarządzanie plikiem DWG.

2. Poruszanie po programie:
• metody wyboru poleceń,
• menu kontekstowe, omówienie architektury poleceń,
• posługiwanie się myszą, okno właściwości obiektu.

3. Tworzenie podstawowych obiektów 2D:
• tworzenie nowego rysunku,
• tworzenie warstw,
• zapisywanie rysunku,
• zamykanie programu.

4. Stworzenie nowego rysunku:
• współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe,
• tworzenie obiektów geometrycznych,
• podstawowa modyfikacja obiektów,
• zarządzanie właściwościami,
• techniki konstrukcyjne.

5. Samodzielne wykonanie ćwiczenia.

Dzień 2

6. Techniki konstrukcyjne:
• zaawansowane techniki konstrukcyjne,
• wykonanie ćwiczenia.

7. Obiekty tekstowe:
• zapoznanie z możliwościami,
• tworzenie styli tekstu,
• wykonanie ćwiczenia.

8. Kreskowanie:
• zapoznanie z poleceniem,
• wykonanie ćwiczenia.

9. Wymiarowanie:
• zapoznanie z możliwościami,
• ustawienia stylu wymiarowania,
• wykonanie ćwiczenia.

10. Drukowanie:
• zapoznanie z możliwościami,
• wykonanie ćwiczenia.

Szkolenie zaawansowane

Dzień 1

1. Zapoznanie z programem dnia, nawiązanie do szkolenia podstawowego.

2. Bloki i atrybuty:
• opis możliwości,
• wykonanie ćwiczeń.

3. Zewnętrzne odnośniki:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

4. Obrazy rastrowe:
• omówienie możliwości, dodawanie, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

5. Praca na arkuszach:
• tworzenie, ustawienia, zarządzanie,
• wykonanie ćwiczenia.

Dzień 2

6. Wprowadzenie do modelowania 3D:
• bryły i powierzchnie,
• obrót i wyciągnięcie,
• działania Boolowskie.

7. Zmiana widoku 3D:
• zmiana i zapisywanie widoków,
• operowanie myszą.

8. Układu współrzędnych:
• GUW i LUW,
• tworzenie, zmiana i zarządzanie układem współrzędnych.

9. Modele liniowe i powierzchniowe:
• zapoznanie się z narzędziami,
• wykonanie ćwiczeń.

10. Modele Bryłowe:
• zapoznanie się z narzędziami,
• wykonanie ćwiczeń.

FAQ

W takiej sytuacji należy dezaktywować licencję poprzez stronę www.bricsys.pl. Należy się zalogować (na konto, na którym mamy przypisaną daną licencję), a następnie w „Licencje i żądanie wsparcia” znaleźć licencję przypisaną do danego komputera. Należy pamiętać, że takiej dezaktywacji można dokonać tylko dwukrotnie.

Należy wpisać funkcję Runaslevel. Program poprosi o podanie wartości zmiennej. 0-Classic, 1-Pro, 2-Platinum. Następnie należy zrestartować program.

Licencja Akademicka jest dostępna zarówno dla pojedynczych studentów jak i dla placówek dydaktycznych. Aby ją nabyć należy wejść na stronę:

https://www.bricsys.com/pl_PL/ zarejestrować się odpowiednio jako student lub jako uczelnia, a następnie wysłać skan legitymacji studenckiej (w przypadku studenta) lub wypełniony formularz (w przypadku placówki). Po rozpatrzeniu zgłoszenia, klucz zostanie wysłany na pocztę e-mail.

Standardowo program otwiera DWG/DXF/DWT, zapisuje DWG/DXF/DWF/DWT.  Dodatkowo istnieje możliwość pracy na plikach rastrowych (.BMP, .TIFF, .JPEG, .GIF, .PNG, .WMF, .EMF, .PCX, .RAS, .TGA), podkładach PDF i tabelach excel. Możliwość publikacji dokumentu do PDF.

 

Poza standardowymi, obsługa formatów poprzez BricsCAD Communicator:

IMPORT
IGS, IGES: Initial Graphics Exchange Specification
STE, STP, STEP: Standard for Exchange of Product data
IAM, IPT: Inventor
CATIA V4 and V5
PARASOLID
PAR, PSM: Solid Edge
PRT: NX
ASM, PRT: Creo Elements / Pro Engineer
SLDASM, SLDPRT: Solidworks
VDA: VDA-FS

EXPORT
STE, STP, STEP: Standard for Exchange of Product data
IGS, IGES: Initial Graphics Exchange Specification
CATIA V4 and V5
3D PDF

POMOC

Pomoc BricsCAD
22 489 89 12

Dział Handlowy BricsCAD

Tel.: (+48 22) 489 89 19

handlowy@vectorsoft.pl

Dział Realizacji Zamówień:

Tel.: (+48 22) 489 89 59

realizacje@bricsyspolska.pl

Wsparcie techniczne:

Tel.: (+48 22) 489 89 12

pomoc@vectorsoft.pl

MASZ PYTANIE? NAPISZ!

[contact-form-7 id=”590″ title=”Contact form Style 1″]

Zastanawiacie się nad tym jaki program CAD wybrać? Co jest lepsze BricsCAD czy AutoCAD? Jaka jest zasadnicza różnica w podejściu do klienta? lub który z tych programów jest bardziej przyjazny dla użytkownika.

Jeśli jesteście zainteresowani zapraszamy do czytania!

Kliknij, aby przeczytać

Pomoc na YouTube!

Najważniejsze zagadnienia, pytania, problemy – rozwiązane i pokazane na naszym kanale YT.

Bricsys TV!

Bricsys TV to barwna mieszanka poradników, opowiadań i zabawy dla wszystkich użytkowników  na całym świecie.
Szukaj inspiracji.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Tylko Dzisiaj!

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj SPECJALNĄ OFERTĘ na BricsCAD !

FreshMail.pl