Kontakt | Grupa Vector Software
ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa
+48 22 489 89 00

Kontakt

Czekamy na Twoją wiadomość

Vector Software Sp. z o.o.

ul. Rzędzińska 3

01-368 Warszawa

Tel.: (+48 22) 489 89 00
Fax: (+48 22) 489 89 89
biuro@vectorsoft.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN

Dział Handlowy EuroBilet

Tel.: (+48 22) 489 89 42

handlowy@vectorsoft.pl

Wsparcie techniczne:

Tel.: (+48 22) 300 14 93

wsparcie@vectorsoft.pl

Dział Handlowy BricsCAD

Tel.: (+48 22) 489 89 01

handlowy@bricsyspolska.pl

Dział Realizacji Zamówień:

Tel.: (+48 22) 489 89 59

realizacje@vectorsoft.pl

Wsparcie techniczne:

Tel.: (+48 22) 489 89 12

pomoc@vectorsoft.pl

Oddział Bydgoszcz

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/5
85-054 Bydgoszcz
Tel.: +48 52 561 20 00
Fax: +48 52 561 20 01
bydgoszcz@vectorsoft.pl

Oddział Wrocław

ul. Kamienna 74
50-549 Wrocław (Krzyki)
wroclaw@vectorsoft.pl

Dział Handlowy EuroBilet
Michał Straszewicz
48 22 489 89 42
Dział Handlowy BricsCAD
Karol Sęk
48 22 489 89 01
Wsparcie EuroBilet
22 300 14 93
Pomoc BricsCAD
22 489 89 12

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

Tylko Dzisiaj!

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj SPECJALNĄ OFERTĘ na BricsCAD !

FreshMail.pl